Nyílt levél- 2022. november 17-én elküldve Balatongyörök Önkormányzatának

Login is required to access this page
  • Verzió
  • Letöltés 0
  • File méret 0.00 KB
  • Fileok száma 0
  • Létrehozás dátuma 2022. december 14.
  • Utoljára frissítve 2022. december 14.

Nyílt levél- 2022. november 17-én elküldve Balatongyörök Önkormányzatának

                                                                               Nyílt levél
Kérdések a Balatongyörökön, 2022. november 21-én, hétfőn, 17 órakor tartandó közmeghallgatásra
                                                                           Kövesmező
Alapvetés: Különösen nyári időszakban túlterhelt az Üst Gyula utca, hiszen a Balaton utcai
nagyparkoló elhagyása szinte kizárólag arra lehetséges. Továbbiakban a Temető utca szűk
keresztmetszetén keresztül, ahol nem fér el 2 autó, csak ha egyik lehúzódik! Gyalogosok
szintén veszélyben vannak. Ott villanyoszlopok akadályozzák a haladást. 4 éve kaptunk
ígéretet, hogy az E-on arra a szakaszra földkábelt fog helyezni!
Kérdés: Hol tart ez a folyamat? Mikor készül el a szakasz megnyugtató megoldása?
Alapvetés: Eleve szükség lenne a forgalom Kövesmezőről a 71-es főútra való kivezetésére! A
folyamatosan fejlődő övezet megnövekedett forgalma indokolja ezt.
Kérdés: Megkereste-e ezzel a kéréssel a KÖZÚT-at az önkormányzat? Mikor? Ha igen, hol
tartanak a tárgyalások?
Alapvetés: A Szilváskerti utca eddig azért nem kaphatott szilárd burkolatot, azaz aszfaltot,
mert az ingatlanok közmű bekötései rendezetlenek voltak. Rengeteg a privát, szomszédok
egymásközti megállapodásán alapuló, nem önkormányzati tulajdonú közműre való rákötés.
Hiányzott az önkormányzati tulajdonú főgerinc vezeték. Lassan beépül az egész utca, de mai
napig nélkülözi a teljes szakaszon az aszfaltot és a közvilágítást!
A Kövesmezőn még további 2 belterületi utca beépítésre vár. A belterületi utcákban
elérhetővé tenni a közműveket az önkormányzat feladata, lehetősége, a lakossággot
összefogva! Nem fordítva! Elérhetőség, műszaki munkatárs, kompetencia ott áll
rendelkezésre! Nem a testületi ülésen elhangzott, a Szilváskert utcai delegációnak adott
válasz: „Várjuk a tulajdonosok kezdeményezését!”
Hogy lenne ez elvárható egy ingatlantulajdonostól? Ha ez igy marad, meg fog ismétlődni a
Szilváskerti utcai anomália!
Kérdés: Mikor lesz közvilágítás a Szilváskerti utcában?
Közműtervek megrendelésre kerültek-e ezekben az új, belterületi utcákban?
Elindult-e a tulajdonosok megkeresése a szükséges közműfejlesztések elindítása céljából?
Alapvetés: A Szilváskert utca végén, a kemping mögött az önkormányzat a saját területén
építőanyagot depóz, gazos, rendetlen!
Kérdés: Várható-e, hogy a területet az önkormányzat rendbe teszi? A területen lévő
halmokat, sittet elszállítja, a fűvet rendszeresen vágja?
                                                            Zagykazetta
Alapvetés: Az önkormányzat 2 évvel ezelőtt megszavazott egy előterjesztés, mely egy
tervezett bekötő útról szól, a 71-es út és a zagykazetták között, amin keresztül a
zagykazettákat üríteni fogják! Novembertől márciusig naponta 40-50 db 20 tonnás
teherautóval tervezve!
Az ezt alátámasztó dokumentum https://mandulaviraghaz.hu/dokumentumtar
-ból „Szent-Mihály dombi út” néven letölthető nálam!
A térség Natura 2000, Ramsari különleges madárvédelmi terület! Vonyarcvashegy
polgármesterétől tudom, hogy az elmúlt 1 évben 3 focipályányi erdőírtásra került ott sor! A
láncfűrész hangját folyamatosan hallottuk! Ő mondta azt is, hogy a jelenlegi, 71-es úttól a
Szent-Mihály dombhoz vezető út kiszélesítéséhez nem járult hozzá a testületük,- mert ahhoz
vonyarci terület kellett volna,- így kizárásos alapon csak a Balatongyörök közelében lévő 2
útváltozat tud megvalósulni!
Kérdés: Nem volt-e aggálya a testületnek az út engedélyezését illetően? Miért hallgatták el a
döntést? Miért nincs fent ennek a testületi ülésnek az anyaga a honlapon? Miért nem
számolt be erről a Hírlevél? Lesznek e kisajátítások a tervezett nyomvonal mentén, a
kötelezően előírt erdősítés okán? Lehet-e tudni milyen munkálatok folynak? Kért-e bejárást
a polgármester, hogy lássa, mi folyik a Vízmű lezárt területén?
                                                            Zsöllehát
Alapvetés: A Zsölleháti köz néhány éve megnyitásra került, de az a szakasz poros, hepe-
hupás! Gyakran használjuk mi is nyáron, hiszen könnyebb kikanyarodni a körforgalomnál,
mint a Zsölleháti utcáról balra fordulni. Viszont a Zsölleháti „közről”,-ami már utca,-
balesetveszélyes a kikanyarodás, mivel nem belátható! Ott már összement két csomagküldős
autó is! A falugazdának jeleztem 1 éve a problémát, kértem tükör kihelyezését! Valamint 1
évvel ezelőtt jeleztem ezt a közmeghallgatáson is! Az Zsölleháti útca régi szakasza beszakadt,
balesetveszélyes! Szeméttelepre vezető út, a Mogyorós utca végén tankpálya! Olvashattuk,
hogy lesz erdészettel közös útépítés.
Kérdés: Mikor kap a Zsölleháti „köz”-i szakasz szilárd burkolatot? Mikor kerül oda tükör?
Mikor javítják ki a Zsölleháti utca régi ágát? Mikor készül el a szeméttelepre vezető
Mogyorós utcai szakasz aszfaltozása?
Alapvetés: A Kilátó utca vízelvezetése nem megoldott! Nagyobb esőzés esetén a szemben
lévő házak kertjébe ömlik a fehér porral, üledékkel kevert víz, tönkre téve az értékes
növényzetet, feláztatva a házak falát! Évek óta húzódó probléma! A korábbi nagy esőzés
során a település Vis Maior pályázatot is benyújtott!
Kérdés: Elkészült-e a Kilátó utca vízelvezetési terve? Mikor várható a kivitelezés?
                                                       Szépkilátó
Alapvetés: Január óta építőanyagot tároltak a Szépkilátón! 2 hónapja kezdődtek, és jelenleg
is fejlesztések folynak!
Kérdés: Mi készül ott? Miért nem nyilvánosak a Szépkilátón megvalósuló fejlesztések tervei?
Miért nincs fent a honlapon?
                                               Balatongyörök honlap
Alapvetés: Más sincs fent a honlapon! Hiányoznak a honlapról alapvető, kötelező, közérdekű
információk, a nyilvánosság jegyében! A képviselő testületi és bizottsági tagok elérhetőségei,
Hírlevelek, (2021. áprilisi az utolsó), testületi ülés jegyzőkönyvei, (2022. június 16. az utolsó)!
Jegyzőkönyveket a jogszabály szerint 30 napon belül nyilvánossá kell tenni! Nincsen a helyi
egyesületekről, alapítványokról tájékoztatás!
Kérdés: Miért nincs megfelelő információ a honlapon? Ha van, az miért nem aktuális?
Szépkilátói strand
Alapvetés: A 4 év után végre megnyitó Szépkilátói strandra bejutni csak bérlettel, vagy
kártyás fizetéssel lehetett! Kassza nem volt, csak jegyellenőr! Ezáltal rengeteg ember
bemeneteli szándéka meghiúsult! Különösen az alkalmi fürdőzőkre, a tovább kerékpározókra
gondolok!
Kérdés: Milyen koncepció határozta meg a működést? Ki döntött erről? Felmérték-e hogy
millióktól esett el a település? Mikor épül meg ott az önkormányzat által tervezett, jelenlegi
bejárat tükörképeként szolgáló vendéglátó egység?
                                                              Nádas
Alapvetés: A település vasút alatti partszakasza tele van illegális stéggel, lekerített területtel.
A stégeket szabályosan kizárólag a víz felől szabadna megközelíteni, a partszakasz lekerítése
tilos a Balaton teljes területén, a parti 5 méter szélességben,-mely állami tulajdon! A helyzet
évek óta fennáll, és ahelyett, hogy megszűnne, még építmények, bodegák is megjelentek!
Kérdés: Tett valamit az önkormányzat az áldatlan állapot megszüntetése céljából?
                                                           Turisztika
Alapvetés: Balatongyörökön kevés dolog vonatkoztatható el a turizmustól, a település és a
lakosság legfontosabb gazdasági támasza. A falu központjában lévő strand szolgáltatásai
folyamatosan szűkülnek! Különös tekintettel a legfontosabb célcsoport, a családosok, az
aktív pihenést választók tekintetében! A település vezetői folyamatosan hozzák meg a rossz
döntéseket erre vonatkozóan! A település jelenleg is érvényes, és meghosszabbítandó
Településfejlesztési koncepciója gazdasági szempontból legnagyobb jelentőséget a 4 éve
nem működő golfpályának tulajdonít!
Kérdés: Miért nem kap több szerepet a turizmust érintő kérdésekben a Balatongyöröki
Turisztikai Egyesület, ahol a civil vállalkozói csoportok, (szállásadók, vendéglátó egységek
tulajdonosai, szolgáltatók) képviseltetik magukat? Miért nem kap az elnök asszony és az
egyesület titkára meghívót,- és testületi előterjesztések anyagát,- a testületi ülésekre? Mikor
készít a település vezetése valós adatokra és tendenciákra épülő településfejlesztési tervet?
                                                       Új óvoda, mini bölcsőde
Alapvetés: Több Hírlevél is beszámolt a nyertes pályázatról, a januárban indított
közbeszerzési eljárásról, a meghosszabbított 2022. október 4-ei határidőről, de mai napig
nem jelent meg az intézmény kivitelezőjének neve, a nyertes pályázó, a hivatalos
közbeszerzési honlapon!
Kérdés: Mi ennek az oka?
Alapvetés: Az év eleji becslés szerint nettó 446 millió Ft a tervezett költség!!!
Kérdés: Előteremthető-e az 1 év elteltével bizonyosan 1 milliárd Ft közelében járó építkezés
fedezete?
Alapvetés: Az önkormányzat folyamatosan a beszűkülő támogatási forrásokra hivatkozik!
Kérdés: A valaha elkészülő intézmény rezsiköltségeit honnan fogja előteremteni a település
vezetése?
Alapvetés: Soha nem került nyilvánosságra az intézmény szükségét alátámasztó,
fenntartását tárgyaló tanulmány!
Kérdés: Szükség van-e egyáltalán az ilyen költségekkel megvalósítható intézményre? Nem
reálisabb-e a meglévő komplex átépítése? Hol tekinthető meg az intézmény indokoltságát,
fenntarthatóságát alátámasztó tanulmány?
                                                Jelenlegi óvoda épülete
Alapvetés: Az épület eredetileg panziónak épült. Az emeleten még mindig megtalálhatók a
szobák, melyek egy része raktárként funkciónál, másik részében a nyári hónapokban az
ügyeletes orvos, és vízimentők vannak elszállásolva. A épület a 90-es épült, mára elavult, és
eleve szerencsétlen mérnöki megoldásokat tükröz! Szükség lenne az épület korszerűsítésére!
Kérdés: Mi a terve a testületnek az épülettel? Tervezik-e az időszerű felújítását?
                                                     Település összképe
Alapvetés: A település alapvetően, és adottságainál fogva szép, gondozott! Ez fontos
vonzerő, erre költeni kell! Nem véletlen nyert ezért díjakat! Sokat tesz ezért MINDENKI!
Viszont frekventált helyein, közterületről látható magánterületek, udvarok évről-évre
lehangoló látványt nyújtanak!
Kérdés: Történtek-e felszólítások ez ügyben? Milyen megoldást keresnek?
Alapvetés: Sokak által látogatott helyszínek az országos hálózatot fenntartó MÁV tulajdonú
vasútállomás, és a Magyar Posta tulajdonát képező ingatlanok! Mindkét környék messze
elmarad az elvárható esztétikumtól! A Balaton partján fekvő település esetében erre felhívni
a tulajdonosok figyelmet a vezetés feladata, ha ez elkerüli a figyelmüket!
Kérdés: Kezdeményezte-e az önkormányzat a tulajdonosoknál az ingatlanjaik rendbe tételét?
Alapvetés: Balatongyörök 1990-ben és 2014-ben Európa díjat kapott a virágosítási
versenyen, ami ennél sokkal többet takar! A díjat ábrázoló tábla közterületen való
megjelenítése, megfelelő nagyságban marketing eszköz kellett volna, hogy legyen!
Testvértelepüléseink címere sincs sehol, nekik tett ígéretünk ellenére! Szükség lenne egy
„településkapura” ahol ezek megjeleníthetőek lennének! (Ezeket minden évben elmondom!
Már én is unom! )
Kérdés: Tervezi-e ezt az önkormányzat?
                                                Település pénzügyei
Alapvetés: A fent leírt problémák nem tudnak megoldódni évek hosszú sora alatt! Olyan jó
lenne valamelyiket végre kipipálni! A település vezetői nem hatékonyak, különben nem
lennének ezek az évek óta húzódó ügyek! A testület munkáját a Műszaki, Pénzügyi-,
Környezetvédelmi Bizottság segíti! Minden egyszerre, biztos mindenhez értenek! A
turizmushoz bizonyára nem, ezért kellene a turisztikai egyesületet bevonni a munkába!
Nincsenek vezetői értekezletek, tiszta, nyílt információ áramlás, feladat leosztás,
számonkérés, csak ad hoc vezetés! A polgármester nem hatékony! A nyilvánvaló
hiányosságok esetén csak jó katonaként falaznak,- az önálló gondolkodóként fellépni
képtelen,- testületi tagok! (5 -2 arányban esélytelen az ellenzék!)
Még 2010-ben, a polgármester első ciklusa előtti választási kampányában beszélt a
nyilvánosság fontosságáról! Tervezte a videó közvetítéseket a testületi ülésekről, aktualizált
üvegzsebet a honlapra! Mai napig megvalósításra várnak ezek!
Kérdés: Mikor valósulnak meg ezek a tervei? Mikor válik átláthatóvá a település gazdasági
élete?
Alapvetés: A település 2018-ban 200 millió Ft-ot nem költött el a tervezett beruházásra!
Évek óta hasonló nagyságrendeket nem költi el, pedig betervezte a költségvetésbe! Eddig
mindegyik pályázat megvalósítását meg kellett hosszabbítani 1-2 évvel! (Már amelyik
egyáltalán megvalósul!) Ezek 10 milliós tételben értéküket vesztik, inflálódnak! A tervezett
beruházások 10 millió Ft-okkal megdrágulnak időközben! Ilyen gazdasági helyzetben az
időveszteség súlyos milliókkal rövidíti meg a települést! Ez a tendencia nem látszik javulni!
Folyamatosan csúsznak, ezáltal drágulnak a fejlesztések! A pályázatokon kívül további
fejlesztések nincsenek! Az adókat feléli a fenntartás! Minimális fejlesztés sincs, csak az
államilag kötelezően támogatott strandosok, és a Szépkilátón megvalósulók: Veszprémmel,
illetve Keszthellyel konzorciumban! A „Mini bölcsőde, óvoda” a fent említett hosszúra
sikerült vajúdásában! Hiszen a Vonyarcvashegyi ugyanakkor indult, ma színe van, hamarosan
átadásra kerül! A Szépkilátói stand megnyitása 4 évbe telt! Még így sem hibátlan!
Kérdés: A Pénzügy Bizottság feltesz-e a szükséges kérdéseket ez ügyben?
Kivizsgálja-e adott esetben a felelőst, vagy megelégszik a körülmények szerencsétlen
alakulásával, amik évek óta fennállnak? Miért nem köti teljesítményhez a jutalmat? Ezt
nevezik teljesítménynek? Tényleg jogos ezek után a polgármester jutalma? Hol érhető tetten
a plusz munka?
                               Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
Alapvetés: A polgármester közszereplő, ezért vállalnia kell a válaszadást! A Bertha Bulcsu
Művelődési Ház intézményvezetője a polgármester élettársa. A 2021. évben a település 900
éves volt! Ezt kellett volna, hogy ünnepelje, de a korábban tervezett bárminemű
megemlékezés 2021-ben elmaradt! 2022-ben a Vasúti emlékszoba átadásra lett némileg
áthallással ráhúzva, de a tényleges születésnap megünneplése mai napig várat magára! Ezt
az intézményvezető beszámolójakor, a tavaszi testületi ülésen néhány testületi tag számon is
kérte! Azonban a válasz szemtelen szájalás, gyenge magyarázkodás volt! „Nem értem rá!
Eleve lehetetlen volt bárhová beilleszteni az naptárba! ... Na, jó, lesz 900+ 1, 900+2!”
–hangzott a pimasz válasz! (Saját fülemmel hallottam!) A korábbi években oly sikeres
Palacsinta Fesztivál, és a Háromlábú Fesztivál kimaradásának számonkérése szintén
felháborította! „Túl sokan voltak!” –volt az érthetetlen válasz!
Eleve a hangszín elfogadhatatlan! Az, hogy még csak felelősségre sem vonható! A Fegyelmi
eljárás még csak föl sem merül! A jutalom, annál inkább! A fizetés a munkáért jár! A jutalom
a plusz munkáért! Az intézményvezető így is havi fél millió Ft-ot visz haza, holott az elvárható
munkát sem teljesíti!
Kérdés: A polgármester valóban úgy gondolja, ezek után megérdemeli az élettársa jutalmat?
Mint település vezető, kötelezi-e az intézményvezetőjét Balatongyörök első írásos emléke
keletkezésének 900. évfordulójának méltó megünneplésére?
Valóban van bármiféle ráhatással az intézmény működésére?
Nem érzi-e a programok jazz irányában történő túlzott elbillenését?
Konklúzió: A legtöbb kérdés évek óta húzódó, megoldatlan probléma!
A település vezetés hatékonyságát mutatná, ha végre valami elkészülne, megoldódna!
Én örülnék legjobban, ha ezeket nem kellene egy év múlva újra feltennem!
A közmeghallgatáson személyesen, továbbá nyilvánosan, Hírlevélben, és írásban várom a
válaszokat az illetékesektől!
Balatongyörök, 2022. november 16. Bánkiné Király Zsuzsanna

Letölthető file(ok)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük