Nyílt levél, a 2022.november 21. közmeghallgatás kérdései

Kövesmező

Alapvetés: Különösen nyári időszakban túlterhelt az Üst Gyula utca, hiszen a Balaton utcai nagyparkoló elhagyása szinte kizárólag arra lehetséges. Továbbiakban a Temető utca szűk keresztmetszetén keresztül, ahol nem fér el 2 autó, csak ha egyik lehúzódik! Gyalogosok szintén veszélyben vannak. Ott villanyoszlopok akadályozzák a haladást. 4 éve kaptunk ígéretet, hogy az E-on arra a szakaszra földkábelt fog helyezni!

Kérdés: Hol tart ez a folyamat? Mikor készül el a szakasz megnyugtató megoldása?

Alapvetés: Eleve szükség lenne a forgalom Kövesmezőről a 71-es főútra való kivezetésére! A folyamatosan fejlődő övezet megnövekedett forgalma indokolja ezt.

Kérdés: Megkereste-e ezzel a kéréssel a KÖZÚT-at az önkormányzat? Mikor? Ha igen, hol tartanak a tárgyalások?

Alapvetés: A Szilváskerti utca eddig azért nem kaphatott szilárd burkolatot, azaz aszfaltot, mert az ingatlanok közmű bekötései rendezetlenek voltak. Rengeteg a privát, szomszédok egymásközti megállapodásán alapuló, nem önkormányzati tulajdonú közműre való rákötés. Hiányzott az önkormányzati tulajdonú főgerinc vezeték. Lassan beépül az egész utca, de mai napig nélkülözi a teljes szakaszon az aszfaltot és a közvilágítást!

A Kövesmezőn még további 2 belterületi utca beépítésre vár. A belterületi utcákban elérhetővé tenni a közműveket az önkormányzat feladata, lehetősége, a lakossággot összefogva! Nem fordítva! Elérhetőség, műszaki munkatárs, kompetencia ott áll rendelkezésre! Nem a testületi ülésen elhangzott, a Szilváskert utcai delegációnak adott válasz: „Várjuk a tulajdonosok kezdeményezését!”

Hogy lenne ez elvárható egy ingatlantulajdonostól? Ha ez igy marad, meg fog ismétlődni a Szilváskerti utcai anomália!

Kérdés: Mikor lesz közvilágítás a Szilváskerti utcában?

Közműtervek megrendelésre kerültek-e ezekben az új, belterületi utcákban?

Elindult-e a tulajdonosok megkeresése a szükséges közműfejlesztések elindítása céljából?

Alapvetés: A Szilváskert utca végén, a kemping mögött az önkormányzat a saját területén építőanyagot depóz, gazos, rendetlen!

Kérdés: Várható-e, hogy a területet az önkormányzat rendbe teszi, felhagy a terület szemétlerakóként való használatával a Balaton közelében?

A területen lévő halmokat, sittet elszállítja, a fűvet rendszeresen vágja?

Zagykazetta

 Alapvetés: Az önkormányzat 2 évvel ezelőtt megszavazott egy előterjesztés, mely egy tervezett bekötő útról szól, a 71-es út és a zagykazetták között, amin keresztül a zagykazettákat üríteni fogják! Novembertől márciusig naponta 40-50 db 20 tonnás teherautóval tervezve!

Az ezt alátámasztó dokumentum https://mandulaviraghaz.hu/dokumentumtar

-ból „Szent-Mihály dombi út” néven letölthető nálam!

A térség Natura 2000, Ramsari különleges madárvédelmi terület! Vonyarcvashegy polgármesterétől tudom, hogy az elmúlt 1 évben 3 focipályányi erdőírtásra került ott sor! A láncfűrész hangját folyamatosan hallottuk! Ő mondta azt is, hogy a jelenlegi, 71-es úttól a Szent-Mihály dombhoz vezető út kiszélesítéséhez nem járult hozzá a testületük,- mert ahhoz vonyarci terület kellett volna,- így kizárásos alapon csak a Balatongyörök közelében lévő 2 útváltozat tud megvalósulni!

Kérdés: Nem volt-e aggálya a testületnek az út engedélyezését illetően? Miért hallgatták el a döntést? Miért nincs fent ennek a testületi ülésnek az anyaga a honlapon? Miért nem számolt be erről a Hírlevél? Lesznek e kisajátítások a tervezett nyomvonal mentén, a kötelezően előírt erdősítés okán? Lehet-e tudni milyen munkálatok folynak? Kért-e bejárást a polgármester, hogy lássa, mi folyik a Vízmű lezárt területén?

Zsöllehát

Alapvetés: A Zsölleháti köz néhány éve megnyitásra került, de az a szakasz poros, hepe-hupás! Gyakran használjuk mi is nyáron, hiszen könnyebb kikanyarodni a körforgalomnál, mint a Zsölleháti utcáról balra fordulni. Viszont a Zsölleháti „közről”,-ami már utca,- balesetveszélyes a kikanyarodás, mivel nem belátható! Ott már összement két csomagküldős autó is! A falugazdának jeleztem 1 éve a problémát, kértem tükör kihelyezését! Valamint 1 évvel ezelőtt jeleztem ezt a közmeghallgatáson is! A Zsölleháti útca régi szakasza beszakadt, balesetveszélyes! Szeméttelepre vezető út, a Mogyorós utca végén tankpálya! Olvashattuk, hogy lesz erdészettel közös útépítés.

Kérdés: Mikor kap a Zsölleháti „köz”-i szakasz szilárd burkolatot? Mikor kerül oda tükör? Mikor javítják ki a Zsölleháti utca régi ágát? Mikor készül el a szeméttelepre vezető Mogyorós utcai szakasz aszfaltozása?

Alapvetés: A Kilátó utca vízelvezetése nem megoldott! Nagyobb esőzés esetén a szemben lévő házak kertjébe ömlik a fehér porral, üledékkel kevert víz, tönkre téve az értékes növényzetet, feláztatva a házak falát! Évek óta húzódó probléma! A korábbi nagy esőzés során a település Vis Maior pályázatot is benyújtott!

Kérdés: Elkészült-e a Kilátó utca vízelvezetési terve? Mikor várható a kivitelezés?

Szépkilátó

Alapvetés: Január óta építőanyagot tároltak a Szépkilátón! 2 hónapja kezdődtek, és jelenleg is fejlesztések folynak!

Kérdés: Mi készül ott? Miért nem nyilvánosak a Szépkilátón megvalósuló fejlesztések tervei?

Miért nincs fent a honlapon?

Balatongyörök honlap

Alapvetés: Más sincs fent a honlapon! Hiányoznak a honlapról alapvető, kötelező, közérdekű információk, a nyilvánosság jegyében! A képviselő testületi és bizottsági tagok elérhetőségei, Hírlevelek, (2021. áprilisi az utolsó), testületi ülés jegyzőkönyvei, (2022. június 16. az utolsó)! Jegyzőkönyveket a jogszabály szerint 30 napon belül nyilvánossá kell tenni! Nincsen a helyi egyesületekről, alapítványokról tájékoztatás!

Kérdés: Miért nincs megfelelő információ a honlapon? Ha van, az miért nem aktuális?

Szépkilátói strand

Alapvetés: A 4 év után végre megnyitó Szépkilátói strandra bejutni csak bérlettel, vagy kártyás fizetéssel lehetett! Kassza nem volt, csak jegyellenőr! Ezáltal rengeteg ember bemeneteli szándéka meghiúsult! Különösen az alkalmi fürdőzőkre, a tovább kerékpározókra gondolok!

Kérdés: Milyen koncepció határozta meg a működést? Ki döntött erről? Felmérték-e hogy millióktól esett el a település? Mikor épül meg ott az önkormányzat által tervezett, jelenlegi bejárat tükörképeként szolgáló vendéglátó egység?

Nádas

Alapvetés: A település vasút alatti partszakasza tele van illegális stéggel, lekerített területtel. A stégeket szabályosan kizárólag a víz felől szabadna megközelíteni, a partszakasz lekerítése tilos a Balaton teljes területén, a parti 5 méter szélességben,-mely állami tulajdon! A helyzet évek óta fennáll, és ahelyett, hogy megszűnne, még építmények, bodegák is megjelentek!

Kérdés: Tett valamit az önkormányzat az áldatlan állapot megszüntetése céljából?

Turisztika

Alapvetés: Balatongyörökön kevés dolog vonatkoztatható el a turizmustól, a település és a lakosság legfontosabb gazdasági támasza. A falu központjában lévő strand szolgáltatásai folyamatosan szűkülnek! Különös tekintettel a legfontosabb célcsoport, a családosok, az aktív pihenést választók tekintetében! A település vezetői folyamatosan hozzák meg a rossz döntéseket erre vonatkozóan! A település jelenleg is érvényes, és meghosszabbítandó Településfejlesztési koncepciója gazdasági szempontból legnagyobb jelentőséget a 4 éve nem működő golfpályának tulajdonít!

Kérdés: Miért nem kap több szerepet a turizmust érintő kérdésekben a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület, ahol a civil vállalkozói csoportok, (szállásadók, vendéglátó egységek tulajdonosai, szolgáltatók) képviseltetik magukat? Miért nem kap az elnök asszony és az egyesület titkára meghívót,- és testületi előterjesztések anyagát,- a testületi ülésekre? Mikor készít a település vezetése valós adatokra és tendenciákra épülő településfejlesztési tervet?

 Új óvoda, mini bölcsőde

Alapvetés: Több Hírlevél is beszámolt a nyertes pályázatról, a januárban indított közbeszerzési eljárásról, a meghosszabbított 2022. október 4-ei határidőről, de mai napig nem jelent meg az intézmény kivitelezőjének neve, a nyertes pályázó, a hivatalos közbeszerzési honlapon!

Kérdés: Mi ennek az oka?

Alapvetés: Az év eleji becslés szerint nettó 446 millió Ft a tervezett költség!!!

Kérdés: Előteremthető-e az 1 év elteltével bizonyosan 1 milliárd Ft közelében járó építkezés fedezete?

Alapvetés: Az önkormányzat folyamatosan a beszűkülő támogatási forrásokra hivatkozik!

Kérdés: A valaha elkészülő intézmény rezsiköltségeit honnan fogja előteremteni a település vezetése?

Alapvetés: Soha nem került nyilvánosságra az intézmény szükségét alátámasztó, fenntartását tárgyaló tanulmány!

Kérdés: Szükség van-e egyáltalán az ilyen költségekkel megvalósítható intézményre? Nem reálisabb-e a meglévő komplex átépítése? Hol tekinthető meg az intézmény indokoltságát, fenntarthatóságát alátámasztó tanulmány?

Jelenlegi óvoda épülete

Alapvetés: Az épület eredetileg panziónak épült. Az emeleten még mindig megtalálhatók a szobák, melyek egy része raktárként funkciónál, másik részében a nyári hónapokban az ügyeletes orvos, és vízimentők vannak elszállásolva. A épület a 90-es években épült, mára elavult, és eleve szerencsétlen mérnöki megoldásokat tükröz! Szükség lenne az épület korszerűsítésére!

Kérdés: Mi a terve a testületnek az épülettel? Tervezik-e az időszerű felújítását?

Település összképe

Alapvetés: A település alapvetően, és adottságainál fogva szép, gondozott! Ez fontos vonzerő, erre költeni kell! Nem véletlen nyert ezért díjakat! Sokat tesz ezért MINDENKI! Viszont frekventált helyein, közterületről látható magánterületek, udvarok évről-évre lehangoló látványt nyújtanak!

Kérdés: Történtek-e felszólítások ez ügyben? Milyen megoldást keresnek?

Alapvetés: Sokak által látogatott helyszínek az országos hálózatot fenntartó MÁV tulajdonú vasútállomás, és a Magyar Posta tulajdonát képező ingatlanok! Mindkét környék messze elmarad az elvárható esztétikumtól! A Balaton partján fekvő település esetében erre felhívni a tulajdonosok figyelmet a vezetés feladata, ha ez elkerüli a figyelmüket!

Kérdés: Kezdeményezte-e az önkormányzat a tulajdonosoknál az ingatlanjaik rendbe tételét?

Alapvetés: Balatongyörök 1990-ben és 2014-ben Európa díjat kapott a virágosítási versenyen, ami ennél sokkal többet takar! A díjat ábrázoló tábla közterületen való megjelenítése, megfelelő nagyságban marketing eszköz kellett volna, hogy legyen! Testvértelepüléseink címere sincs sehol, nekik tett ígéretünk ellenére! Szükség lenne egy „településkapura” ahol ezek megjeleníthetőek lennének! (Ezeket minden évben elmondom! Már én is unom! )

Kérdés: Tervezi-e ezt az önkormányzat?

Település pénzügyei

Alapvetés: A fent leírt problémák nem tudnak megoldódni évek hosszú sora alatt! Olyan jó lenne valamelyiket végre kipipálni! A település vezetői nem hatékonyak, különben nem lennének ezek az évek óta húzódó ügyek! A testület munkáját a Műszaki, Pénzügyi-, Környezetvédelmi Bizottság segíti! Minden egyszerre, biztos mindenhez értenek! A turizmushoz bizonyára nem, ezért kellene a turisztikai egyesületet bevonni a munkába! Nincsenek vezetői értekezletek, tiszta, nyílt információ áramlás, feladat leosztás, számonkérés, csak ad hoc vezetés! A polgármester nem hatékony! A nyilvánvaló hiányosságok esetén csak jó katonaként falaznak,- az önálló gondolkodóként fellépni képtelen,- testületi tagok! (5 -2 arányban esélytelen az ellenzék!)

Még 2010-ben, a polgármester első ciklusa előtti választási kampányában beszélt a nyilvánosság fontosságáról! Tervezte a videó közvetítéseket a testületi ülésekről, aktualizált üvegzsebet a honlapra! Mai napig megvalósításra várnak ezek!

Kérdés: Mikor valósulnak meg ezek a tervei? Mikor válik átláthatóvá a település gazdasági élete?

Alapvetés: A település 2018-ban 200 millió Ft-ot nem költött el a tervezett beruházásra! Évek óta hasonló nagyságrendeket nem költi el, pedig betervezte a költségvetésbe! Eddig mindegyik pályázat megvalósítását meg kellett hosszabbítani 1-2 évvel! (Már amelyik egyáltalán megvalósul!) Ezek 10 milliós tételben értéküket vesztik, inflálódnak! A tervezett beruházások 10 millió Ft-okkal megdrágulnak időközben! Ilyen gazdasági helyzetben az időveszteség súlyos milliókkal rövidíti meg a települést! Ez a tendencia nem látszik javulni! Folyamatosan csúsznak, ezáltal drágulnak a fejlesztések! A pályázatokon kívül további fejlesztések nincsenek! Az adókat feléli a fenntartás! Minimális fejlesztés sincs, csak az államilag kötelezően támogatott strandosok, és a Szépkilátón megvalósulók: Veszprémmel, illetve Keszthellyel konzorciumban! A „Mini bölcsőde, óvoda” a fent említett hosszúra sikerült vajúdásában! Hiszen a Vonyarcvashegyi ugyanakkor indult, ma színe van, hamarosan átadásra kerül! A Szépkilátói stand megnyitása 4 évbe telt! Még így sem hibátlan!

Kérdés: A Pénzügy Bizottság feltesz-e a szükséges kérdéseket ez ügyben?

Kivizsgálja-e adott esetben a felelőst, vagy megelégszik a körülmények szerencsétlen alakulásával, amik évek óta fennállnak? Miért nem köti teljesítményhez a jutalmat? Ezt nevezik teljesítménynek? Tényleg jogos ezek után a polgármester jutalma? Hol érhető tetten a plusz munka?

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

Alapvetés: A polgármester közszereplő, ezért vállalnia kell a válaszadást! A Bertha Bulcsu Művelődési Ház intézményvezetője a polgármester élettársa. A 2021. évben a település 900 éves volt! Ezt kellett volna, hogy ünnepelje, de a korábban tervezett bárminemű megemlékezés 2021-ben elmaradt! 2022-ben a Vasúti emlékszoba átadásra lett némileg áthallással ráhúzva, de a tényleges születésnap megünneplése mai napig várat magára! Ezt az intézményvezető beszámolójakor, a tavaszi testületi ülésen néhány testületi tag számon is kérte! Azonban a válasz szemtelen szájalás, gyenge magyarázkodás volt! „Nem értem rá! Eleve lehetetlen volt bárhová beilleszteni az naptárba! … Na, jó, lesz 900+ 1, 900+2!” –hangzott a pimasz válasz! (Saját fülemmel hallottam!) A korábbi években oly sikeres Palacsinta Fesztivál, és a Háromlábú Fesztivál kimaradásának számonkérése szintén felháborította! „Túl sokan voltak!” –volt az érthetetlen válasz!

Eleve a hangszín elfogadhatatlan! Az, hogy még csak felelősségre sem vonható! A Fegyelmi eljárás még csak föl sem merül! A jutalom, annál inkább! A fizetés a munkáért jár! A jutalom a plusz munkáért! Az intézményvezető így is havi fél millió Ft-ot visz haza, holott az elvárható munkát sem teljesíti!

Kérdés: A polgármester valóban úgy gondolja, ezek után megérdemeli az élettársa jutalmat?

Mint település vezető, kötelezi-e az intézményvezetőjét Balatongyörök első írásos emléke keletkezésének 900. évfordulójának méltó megünneplésére?

Valóban van bármiféle ráhatással az intézmény működésére?

Nem érzi-e a programok jazz irányában történő túlzott elbillenését?

 

Konklúzió: A legtöbb kérdés évek óta húzódó, megoldatlan probléma!

A település vezetés hatékonyságát mutatná, ha végre valami elkészülne, megoldódna!

Én örülnék legjobban, ha ezeket nem kellene egy év múlva újra feltennem!

A közmeghallgatáson személyesen, továbbá nyilvánosan, Hírlevélben, és írásban várom a válaszokat az illetékesektől!

 

Balatongyörök, 2022. november 16.                                                    Bánkiné Király Zsuzsanna

 

 

 

 

 

 

2 hozzászólás a(z) “Nyílt levél, a 2022.november 21. közmeghallgatás kérdései” bejegyzéshez

  1. Nándor dr. Vass hozzászólása:

    Zsuzsi! Nagyon sok fáradság és munka van az összeállításban. Anbak hangvétele szakszerű. A Szépkilátónál célszerűnek látnám szorgalmazni a körforgalom kiépítését, mielőtt bbaj történne.

  2. Nándor dr. Vass hozzászólása:

    Zsuzsi! Nagyon sok fáradság és munka van az összeállításban. Annak hangvétele szakszerű. A Szépkilátónál célszerűnek látnám szorgalmazni a körforgalom kiépítését, mielőtt baj történne.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük