Közmeghallgatás-részleges válaszadással

Közmeghallgatás- részleges válaszadással

 

Kedveseim! Tegnap, már a polgármester beszámolója végén közölte, hogy az írásban feltett kérdésekre majd a jogszabályban meghatározott 15 napon belül fog válaszolni!

Jelezték ugyan 4-en is, hogy az 1 évvel ezelőtt, írásban feltett kérdéseikre a mai napig várják a válasz, én mégis úgy gondolom, én választ fogok kapni! A nyilvánossággal kiprovokáltam!

Néhány dolgot azért megkérdeztem, ami levelemből kimaradt!

A délutánt még jegyzőkönyvek olvasásával töltöttem! Nagyon tanulságos, tudom ajánlani!

Ott láttam, hogy a 2022.február 3-ai rendkívüli testületi ülésen arról szavaztak a képviselők többek között, hogy a Jüngling Zoltán Közösség Ház és a bolt közötti önkormányzati telekre mobil konténer garázsokat telepítsenek a gépjárművek számára a Magyar Falu program egyik pályázataként!

Nem akartam elhinni, hogy a Zala megyei Értéktárba felvett „Kossuth L.u. helyi védett utcasor” szakaszába képesek lettek volna egy ilyen förmedvényt felállítani!

A polgármester nem értette a problémám, megnyugtatott, hogy nem nyert a pályázat!

Viszont ebből látszik, jogos az aggodalmam, ha ilyen emberekre bízták a településképi eljárásokat, hogyan várhatjuk el, szeretett falunk hangulatát megőrizzék!

Szépkilátói körforgalom: Várhatóan 2024-ig nem lesz rá forrás, de érdemes megterveztetni! –mondta Nagy Bálint a megkeresésre! –tudtuk meg a polgármestertől.

A 2012 óta napirenden lévő kamera rendszer: a saját strandi ingatlanokra már szereltetett az önkormányzat, a Szépkilátóra is fog kihelyezni a most épülő fejlesztéshez! Szemlélődtek Budapesten a „Szitakötő” programmal kapcsolatban, ami országosan 200 000 db hálózatba szerelt kamerát takar, de döntés nem született az ügyben!- ahogy ezt megszokhattuk!

Lomtalanítás ilyenfajta szervezését nehezményeztem! 10 nappal előbb meghirdetve, nem csak a házunk elé kihordva, mint a szomszéd településeken! Nyilván a település nem kötött szerződést, csak a lakossági szemétszállításra! Erre nem válaszolt! A szervezés ezen módját, az „új ingatlan vásárlók teljes régi berendezést utcára pakolók” egyedi eseteivel magyarázta, aminek a súlyban mérhető többletköltségét nyilván nem a lakosság szeretné megfizetni!

Szerintem az évi 1-2 esetre hivatkozva büntetni a 2800 ingatlantulajdonost,- igazságtalan!

Miért nincs zöldhulladék kezelés helyben? A HUMUSZ szövetségbe belépett a település, ide jönnek jó példát nézni mások!- kapom meg a választ.

Ja, bocsánat! Humusz szövetség van, de humusz nincs! A néhány centis átmérőjű gallyakat nem lehet odavinni! Cserszegtomajra lehet vinni! Környezetkímélő megoldás…

Temető: nincs urnahely már a falban!

Tervben van már az építés, addig lehet a földbe rakni az urnát! Az olcsóbb! – Az önkormányzatnak!- teszem hozzá!

Kozlovszky sír évek óta beszakadt, renoválásra szorul! Az utód nélkül kihalt család területet is adományozott a településnek a Becei vasútállomás létrejöttéhez, mielőtt a major államosításra került, az lett a későbbi KUNÉP üdülő. Ma a golf pálya területéhez tartozik!

Ebben egyetértett velem a polgármester, ahogy energiája engedi, sorra fog kerülni a sír felújítása!

Úgy látszik, egyedül maradok azonban a „Közös sír” jelöletlenségének megoldásában! Itt választ nem kaptam! Sokan nem tudják, de amikor a templom mögötti temető felszámolásra került, a rokonok csak kevesen tudták megfinanszírozni korábban eltemetett szerettük exhumálását, tehát a legtöbben a mai napig ott nyugszanak, jelöletlen sírokban! Viszont ami csontot a terület bolygatása során, kerítés létesítés közben találtak, azokat egy sírhant alatt újra temettek a mostani temető ÉK-i részén, az első sorban, a saroktól a 3 sírhelyen! Itt néhány éve még több fa fejfa volt a memento, de mára csupán 1 vas kereszt maradt, ki sem derülve, hogy több, egykor élt györöki földi maradványa található alatta. Én a nagymamámmal az ő anyukája emlékére mindig ott gyújtottam mécsest, hiszen a dédmamám még a régi temetőben lett eltemetve! Viszont sokan voltak ezzel így, persze mára egyre kevesebben! Ott egy emléktáblát állítani viszont szerintem az utódok felelőssége, még akkor is, ha ezt eddig a közösség nem érezte! Erre megoldást kell találnunk!

ÉRTÉKTÁR Bizottság, melynek elnöke Villányi Éva, tagjai Biró Róbert és én, 1,5 éve nem ültünk össze! Az értékek nem jelentek meg a honlapon, kiadványban!  Bece -hegyi présházak bejárása, feltáblázása nem történt meg!

Még idén összeül a bizottság!- Kaptam a válasz! Kíváncsian várom!

Továbbá 2 ingatlanról érdeklődtem: Mi van a Biró Joáchim féle házzal a Szent-István utcában, melyet évekkel ezelőtt elővásárlási joggal megvett az önkormányzat!

A házat az önk. felakarta újítani, pályázatból, amelyhez kellett egy megelőző szakvélemény. Ezt megkapták, de mivel a ház vályog, a szakvélemény szerint rossz állapotú, nem érdemes felújítani, így nem lehetett támogatást kérni a felújításra! No komment….

Továbbá Becén, a volt Nagy Imre birtok adás-vételét akasztotta meg az önkormányzat! Megvásárolta-e ezt azóta?

Nem volt rá forrás!

Felső-hegyi csatornázás mikor várható?

Nem várható!

Akik külterületen laknak tudomásul kell venniük, hogy csak a működő csatornarendszer tartható fenn, amiben van áramlás! Az időszakonként működő eldugul, kiszárad! Egyedi megoldásokba kell gondolkodnia az ott lakóknak!

Arról nem beszélt a polgármester, hogy az állandó lakók miatt nem lenne szó időszakos használatról! Ez volt az egyenválasz!

Később az aszfaltozások megvalósulásának költségének duplára emelkedését feszegettem, hogyan lett 24 millióból 48 millió? Magyarázkodás továbbra is!

 

Folyt köv.

 

Balatongyörök, 2022. november 22.                    Bánkiné Király Zsuzsanna