A polgármester válaszai (?!)

A polgármestertől kapott válaszok (?!)

Azért a kérdőjel, mert a mindenki által ismert magyar népmese jutott eszembe, melynek címe: Az okos lány! Ő volt az, aki vitt is ajándékot, meg nem is! Adott ajándékot, meg nem is! Én kaptam válaszokat, meg nem is! Szavam nem lehet! Kérdezik: van! Igazi politikusi retorika!

A kapott válaszok hozzáférhetőek a honlapomról, mindenkire rábízom az értelmezését!

                                                                               https://mandulaviraghaz.hu/dokumentumtar/

A lényeg az, hogy Ádámtól, Évától kezdve, visszamutogatás irreleváns történetekre!

Csak egy példa: Arra a kérdésre, a Szépkilátó fejlesztés terve miért nem tekinthető meg a település honlapján, arra az a válasz, hogy én azt mondtam 2018-ban az egyik testületi ülésen, idézem: Bánkiné Király Zsuzsanna szükségesnek tartja, hogy a Szépkilátóra vonatkozóan olyan tervekkel rendelkezzen az önkormányzat, ami részekre bontható és ha így apránként is, de a fejlesztés megvalósul.

Ebből is látszik, hogy 4 éve eltelt, amikor kezdődött,… mire elkészül, 5 év lesz,  hiszen hamarosan 2023-at írunk!

Amit mondtam, nem mond ellent semminek! És akkor mi van, hogy ezt mondtam?!

Nem a kérdésre válaszol az idézet!

Az, hogy hol, milyen TV-ben beszéltek róla, szintén nem válasz a kérdésre!

Értve olvasás, általános iskola 2. osztály!

Más téma:

A közművek nem önkormányzati tulajdonok!

Hogy kérhetem számon a fejlesztést?

A kérdés lényegét tekintve lehet kötekedni, hogy rosszul fogalmaztam, a közmű nem önkormányzati tulajdon! Igen, ebben tévedtem!

De a kérdés lényege, hogy a Kövesmező közmű fejlesztéseinek koordinálása továbbra is az önkormányzat feladata, ez egyértelmű- szerintem!

Ha az önkormányzat elindítja a szervezést, az új utcák tekintetében, akkor lehet beszélni arról, hogy előbb a közmű fejlesztések, aztán az építkezések!

Remélem, ez már elindult, mert ennek most van itt az ideje, ott vannak a beépítésre váró belterületi utcák!

És az sem releváns, mi volt 1911-ben, hiszen akkor még nem fizettek települési adót, telekadót az emberek!

Az, hogy a Turisztikai Egyesület elnökasszonyaival jó a kapcsolat, még nem következik, hogy a szakmai kérdésekben kikérték a véleményüket!

Tudom, hogy létezik beszámoló a Hírlevélben a testületi ülésekről, de az azokon történtek igencsak púderezett kiadások! Konkrétan ott voltam azon, amikor Bertha Bulcsu intézményi beszámoló volt,- 2022.tavaszán,- 30 perc parázs vita, számonkérés nem találtatott említésre méltónak a Hírlevéli beszámolóban!

Az önkormányzat honlapján, a Rendelettár menü, Jegyzőkönyvek almenüjében található 2022.04.21. jegyzőkönyv közelebb van a valósághoz, de az sem adja át az átélt szituációt! Na, a hanganyag átadná!

A Kilátó utcai csapadékvíz elvezető hiánya, a tükör a Zsölleháti „köz” végén, válaszra sem méltatva!

Ahogy a jutalmat érintő kérdések sem, érthető okokból!

A válaszok igazán függetlenek a kérdésektől, csupán, amit a polgármester el akart mindenképp mondani egy nyílt levélben,- hiszen tudta, hogy nyilvánosságra fogom hozni! A hozzáálását méltóan tükrözi!

Manapság reggel 8 órára helyeződtek át a testületi ülések, ki ér rá ott lenni… Nyilván ez nem is cél! Na, azért majd érdekesebb témáknál, mint költségvetés, zárszámadás szorítani fogok időt!

A válasz 8 oldal, rengeteg munka, jegyzőkönyv böngészés, kutatás, ki mikor, mit mondott……

A válaszok, viszont mellébeszélés, csúztatás, hárítás, beteges „Kiss László Tibor fóbia”! Nem a kérdésre a felelet!

Ha ennyi energiát rakna polgármesterünk BÁRMIBE, Balatongyörökön minden rendben menne! DE NEM TESZ!

Én vagyok naiv, hogy azt hittem, hogy kapok választ!

Elment a kedvem a kérdezéstől, pedig azért még gyűlik néhány, napról, napra….

Például miért nem sikerült elindítani az őszi kezdetre tervezett, 71-es út mentén megvalósítandó esővíz elvezetőcsatorna kivitelezési munkálatait?

Megint elment a 3 őszi hónap, az 1 évre tervezett beruházásból, itt fognak az autósok rostokolni a nyári hőségben, a korlátozások miatt!

Mindig minden csúszik! Még nem volt olyan, ami a tervezett, és KOMMUNIKÁLT időben elkezdődött volna!

Kaptam a válaszaim végére egy idézetet: „Minden, amit hallunk vélemény, nem tény, és minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság.”

Ez nyilván igaz! Mindenkinek van egy sajátos nézőpontja! Viszont az egyém nem csak a sajátom! Nem visel mindenki szemellenzőt!

De ami a polgármester probléma megoldása kapcsán nekem eszembe jut, azzal fejezem be írásom:

Ez egy örökzöld Petőfi Sándor idézet a Pató Pál úr-ból: „Ej, ráérünk arra még!”